Відповіді споживочам АК «Харківобленерго»

Порушення споживачами Правил користування електроенергією для населення та відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику

З А П И Т А Н Н Я

1. Чи має право енергопостачальник здійснювати огляд приладів обліку та електроустановок споживача?

2. Які заходи застосовуються до споживача у випадку кількаразового недопуску ним енергопостачальника до приладу обліку електроенергії?

3. Які заходи застосовуються до споживача у разі порушення ним Правил користування електроенергією для населення?

 

4. У яких випадках складається акт про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення та визначається розмір завданих споживачем збитків?

5. Хто має право складати акти про виявлення порушення Правил користування електричною енергією для населення?

6. Який порядок складання актів про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення?

7. Яким чином визначається сума збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електроенергією для населення?

8. В якому порядку відновлюється енергопостачання споживача у разі його відключення в зв’язку з виявленням порушення Правил користування електроенергією для населення?

9. Що робити споживачу у разі його незгоди зі складеним актом про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення?

10. У яких випадках не застосовується Методика визначення обсягу та вартості електроенергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електроенергією?

В I Д П О В I Д I

1. Чи має право енергопостачальник здійснювати огляд приладів обліку та електроустановок споживача?

Згідно з п. 37 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), енергопостачальник має право перевіряти справність приладів обліку електроенергії, знімати показання відповідно до умов договору та проводити обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза приладами обліку. Право енергопостачальника здійснювати огляд приладів обліку та електроустановок споживача також закріплено п. 12 Договору про користування електричною енергією, укладеного зі споживачами електроенергії.
Крім того, відповідно до п. 38 Правил енергопостачальна організація зобов’язана проводити не менш, як один раз на 6 місяців, контрольне знімання показань приладів обліку у споживачів. Для уникнення непорозумінь та помилок в розрахунках за спожиту електроенергію працівники АК “Харківобленерго” проводять знімання показань приладів обліку у споживачів щомісяця. В свою чергу п. 42 Правил та п. 11 Договору про користування електричною енергією, укладеного зі споживачами електроенергії, передбачено, що споживачі зобов’язані забезпечувати доступ представникам енергопостачальника (після пред’явлення ними службових посвідчень) до своєї квартири або іншого об’єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки.


2. Які заходи застосовуються до споживача у випадку кількаразового недопуску ним енергопостачальника до приладу обліку електроенергії?

Пунктом 30 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що у разі, коли представник енергопостачальника не мав доступу до приладу обліку споживача протягом двох розрахункових періодів, він залишає в поштовій скриньці абонента повідомлення про дату наступного відвідання чи прохання передати показання приладу обліку до районного відділу енергозбуту (РВЕ) АК «Харківобленерго».
Якщо після цього споживач не передав відомостей про кількість спожитої електричної енергії, енергопостачальник має право через 30 днів після дати відправлення письмового попередження припинити постачання електричної енергії споживачу.

3. Які заходи застосовуються до споживача у разі порушення ним Правил користування електроенергією для населення?

Відповідно до п. 48 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), споживач несе відповідальність за порушення Правил та розкрадання електричної енергії у разі самовільного підключення до електромереж і споживання електричної енергії без приладів обліку. Якщо представником енергопостачальника виявлено порушення споживачем Правил, у тому числі факти розкрадання електричної енергії, складається акт, на підставі якого енергопостачальник має право відключити споживача від електропостачання, а також визначити величину збитків, завданих йому протиправними діями споживача (п. 53 Правил).

4. У яких випадках складається акт про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення та визначається розмір завданих споживачем збитків?

Пунктом 53 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що акт складається у випадку виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем Правил, в тому числі фактів розкрадання електроенергії.
На підставі
складеного акту енергопостачальна компанія визначає величину збитків, завданих їй протиправними діями споживача.
При цьому розмір завданих збитків розраховується відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (далі - Методика), затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006 р. № 562 (зі змінами та доповненнями).
Зазначена Методика застосовується у разі виявлення таких порушень Правил:

1) пошкодження або зриву пломб Держспоживстандарту України на розрахункових засобах обліку електроенергії (лічильниках);
2) пошкодження пломб енергопостачальника на розрахункових засобах обліку електроенергії;
3) зриву пломб енергопостачальника на розрахункових засобах обліку електроенергії;
4) пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії або їх викрадення, самовільне переміщення або зміна положення електролічильника після його встановлення, використання різноманітних пристроїв або вживання інших дій з метою зміни показів засобу обліку;
5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника;
6) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі поза засобами обліку електричної енергії;
7) використання "штучного нуля" з метою позаоблікового споживання електричної енергії.


5. Хто має право складати акти про виявлення порушення Правил користування електричною енергією для населення?

Згідно з п. 53 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), у разі виявлення порушення споживачем Правил складається акт про виявлення порушення представником енергопостачальної компанії.
До представників енергопостачальника, які мають право складати акти про виявлення порушення Правил у споживачів, відносяться робітники рейдових бригад та бригад по відключенню споживачів електричної енергії, електромонтери, інженерно-технічні працівники, спеціалісти та керівництво АК “Харківобленерго” при наявності у них відповідного допуск для здійснення перевірок електроустановок споживачів.
Нагадуємо, що відповідно до п. 42 Правил споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечити доступ представникам енергопостачальника (після пред’явлення ними службових посвідчень) до своєї квартири або іншого об’єкта для обстеження приладу обліку, електроустановок та електропроводки.

6. Який порядок складання актів про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення?

Пунктом 53 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем Правил, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем.
Акт
про виявлення порушення Правил складається в присутності побутового споживача, на якого відкритий особовий рахунок. При його відсутності акт складається в присутності іншої повнолітньої особи, яка проживає за зазначеною в акті адресою і користується електричною енергією через той же прилад обліку, що і особа, на яку відкрито особовий рахунок.
Акт складається тільки на бланках встановленого зразка у 2-х примірниках
, у яких чітко і розбірливо, без виправлень, заповнюються всі наявні графи. В обов’язковому порядку зазначаються прізвище, ім'я та по батькові споживача, адреса місця виявлення порушення Правил та адреса постійного місця проживання споживача.
Крім того, в акті чітко зазначається вид виявленого порушення Правил, а також, при необхідності, зазначається схема порушення приєднання до електромережі.
При проведенні відключення електроустановки споживача під час складання акту у відповідній його графі фіксується місце і спосіб відключення. У незаповнених графах ставиться прокреслення.
Акт вважається дійсним, якщо його підписали: споживач
, який користується електричною енергією через цей прилад обліку, та представник АК “Харківобленерго”.
У разі відмови споживача від підпису
, в акті робиться позначка про цю відмову, а акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальної організації (п. 53 Правил).
Один примірник
акта вручається під підпис про одержання споживачу чи іншій присутній повнолітній особі, яка проживає за адресою основного споживача, другий – залишається в АК “Харківобленерго”.
У випадку відмови споживача від прийняття оформленого примірника акта, працівники АК “Харківобленерго” вказують про це в акті та оформлюють примітку до акту щодо відмови споживача від підпису. Після цього акт відправляється адресату рекомендованим листом з повідомленням про отримання у термін не пізніше 2-х днів з дня його складання

7. Яким чином визначається сума збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електроенергією для населення?

Пунктом 53 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що величина збитків, завданих енергопостачальнику протиправними діями споживача, визначається на підставі складеного акту про виявлення порушення згідно з Методикою, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.05.2006 р. № 562 (зі змінами та доповненнями).
Вищезазначеною Методикою (п. 3.3.) визначено, що розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

- за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії (визначається відповідно до п. 3.4. Методики);
- за тарифами (цінами) для населення, що діяли у період, за який розраховується розмір вартості необлікованої електричної енергії;
- за кількістю днів (визначається в залежності від виду порушення: з дня останнього контрольного огляду представником енергопостачальника приладу обліку споживача; з дати останньої технічної перевірки чи допуску електроустановки споживача в експлуатацію; з дня набуття споживачем права власності чи права користування електроустановкою до дня усунення виявленого порушення або з дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання).
При цьому розрахована сума до сплати зменшується на величину вартості електроенергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за електричну енергію та/або вартості оплаченої за цей період електричної енергії (п. 3.7. Методики).
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до п. 3.3. Методики під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії.
Після визначення суми збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил, АК «Харківобленерго» виписує платіжний документ (рахунок), який вручається або надсилається споживачу поштою для подальшого здійснення оплати заподіяних збитків.
Споживач
електричної енергії повинен здійснити оплату зазначених збитків протягом 30 днів з дати отримання рахунку.

8. В якому порядку відновлюється енергопостачання споживача у разі його відключення в зв’язку з виявленням порушення Правил користування електроенергією для населення?

. Відновлення електропостачання споживача відповідно до п. 36 Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості тільки після оплати споживачем заборгованості за спожиту електроенергію, витрат на повторне її підключення та збитків, завданих енергопостачальнику.
Перед підключенням абонента до електромережі, персоналом районного відділу енергозбуту (РВЕ) АК «Харківобленерго» здійснюється перевірка електроустановки споживача на предмет усунення порушень Правил, про що складається відповідний акт. У разі відмови споживача відшкодувати енергокомпанії заподіяні внаслідок порушення Правил збитки, АК «Харківобленерго» змушена звертатися з позовом до судових органів для стягнення суми збитків в примусовому порядку. Як показує судова практика, всі позовні вимоги Компанії повністю задовольняються та за рішеннями судів стягується заборгованість зі споживачів у примусовому порядку.
У разі розгляду спірних питань у судовому порядку енергопостачання споживача припиняється на термін не більше 1 місяця, але за умови відсутності у нього заборгованості за спожиту електричну енергію (п. 36 Правил).

9. Що робити споживачу У разі незгоди споживача електроенергії зі складеним представником енергопостачальника актом про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення?

. У разі незгоди споживача електроенергії зі складеним представником енергопостачальника актом про виявлення порушення Правил користування електроенергією для населення (далі - Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357 (зі змінами та доповненнями), споживач має право вносити до складеного акту свої зауваження (п. 53 Правил).
При цьому споживач має право вносити свої зауваження виключно стосовно суті складеного акту та виявленого порушення.
У разі внесення споживачем при підписанні акту своїх зауважень щодо технічних параметрів виявленого порушення, представник енергопостачальника додатково перевіряє обґрунтованість внесених споживачем зауважень. Результати перевірки відображаються у окремому акті технічного огляду, який підписується споживачем та представником енергопостачальника. Зазначений акт технічного огляду є невід’ємним додатком до акту про виявлення порушення Правил.
У разі відмови споживача від підпису акту технічного огляду, який складений в зв’язку з внесенням зауважень споживачем, у цьому акті робиться позначка про цю відмову, а акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальної організації.

 
MyCounter - счётчик и статистика .